טופס בקשת הצטרפות לביטוח רפואי לסטודנטים בחו"ל - נחלים