נחלים לתיירים​

נחלים ביטוח לתיירים בחו”ל

הביטוח של נחלים

ביטוח נחלים מאפשר לכם לרכוש ביטוח רפואי המבוסס על שירותי קופת חולים בישראל, לרבות כיסוי של:

 • ביקור אצל רופא משפחה
 • בדיקות ושירותים רפואיים
 • אשפוז בבית חולים ציבורי
 • תרופות
 • הוצאות רפואיות לבדיקות ולשירותים רפואיים שלא בעת אשפוז
 • הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית חולים ציבורי, עד 90 ימים
 • ייעוץ רפואי כלול בגבולות האחריות, בהשתתפות עצמית של 10 $
 • בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן, א.ק.ג, גבסים ותחבושות – כלול בגבולות האחריות, במעבדות ההסכם
 • תרופות – עד $200 לתקופת הביטוח, בהשתתפות עצמית של 5 $ למרשם, בבתי המרקחת שבהסכם
 • טיפול חירום בשיניים – עד $200 במרפאות השיניים שבהסכם
 • העברת גופה לארץ המוצא – עד $5,000

למה דווקא אנחנו?

ביקורים אצל רופא מומחה ורופא משפחה

כולל ביטוח מיוחד

סיוע 24/7 למקרי חירום

כולל ביטוח מיוחד

כיסוי מיוחד לטיפולי שיניים

כולל ביטוח מיוחד

ביקורים אצל רופא מומחה ורופא משפחה

כולל ביטוח מיוחד

סיוע 24/7 למקרי חירום

כולל ביטוח מיוחד

כיסוי מיוחד לטיפולי שיניים

כולל ביטוח מיוחד

בניין משרדים עם שילוט

שנהיה בקשר?

Let's Get Creative.