Elementor #3015

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב telegram
Telegram
כיסוי     הראל כלל פספורט קארד (חברה מבטחת דיוייד שילד) פניקס מגדל
ביטוח רפואי : כיסוי כולל לפוליסה  – במקרה בה בחר המבוטח להסיר את הכיסוי : 1. חיפוש איתור וחילוץ 2. צד ג’ (צד שלישי) הוצאות בבית חולים : אשפוז, בדיקות צילומי רנטגן, תרופות, רופא מנתח, טיפול נמרץ פינוי אווירי ימי ויבשתי הוצאות שלא בעת אשפוז : טיפול רופא, בדיקות אבחון, בדיקות הדמיה ועד ל 5,000,000$ והכל בכפוף לתנאים הכללים ולגבולות האחריות המופיעות בפוליסה הוצאות בבית חולים : אשפוז, בדיקות צילומי רנטגן, תרופות, רופא מנתח, טיפול נמרץ פינוי אווירי ימי ויבשתי הוצאות שלא בעת אשפוז : טיפול רופא, בדיקות אבחון, בדיקות הדמיה ועד ל 5,000,000$ והכל בכפוף לתנאים הכללים ולגבולות האחריות המופיעות בפוליסה הוצאות בבית חולים : אשפוז, בדיקות צילומי רנטגן, תרופות, רופא מנתח, טיפול נמרץ פינוי אווירי ימי ויבשתי הוצאות שלא בעת אשפוז : טיפול רופא, בדיקות אבחון, בדיקות הדמיה ועד ל 5,000,000$ והכל בכפוף לתנאים הכללים ולגבולות האחריות המופיעות בפוליסה הוצאות בבית חולים : אשפוז, בדיקות צילומי רנטגן, תרופות, רופא מנתח, טיפול נמרץ פינוי אווירי ימי ויבשתי הוצאות שלא בעת אשפוז : טיפול רופא, בדיקות אבחון, בדיקות הדמיה ועד ל 5,000,000$ והכל בכפוף לתנאים הכללים ולגבולות האחריות המופיעות בפוליסה הוצאות בבית חולים : אשפוז, בדיקות צילומי רנטגן, תרופות, רופא מנתח, טיפול נמרץ פינוי אווירי ימי ויבשתי הוצאות שלא בעת אשפוז : טיפול רופא, בדיקות אבחון, בדיקות הדמיה ועד ל 5,000,000$ והכל בכפוף לתנאים הכללים ולגבולות האחריות המופיעות בפוליסה
גבול אחריות 5,000,000$ 5,000,000$ 5,000,000$ ללא תקרה 5,000,000$
פינוי יבשתי ימי ויבשתי 5,000,000$ 5,000,000$ 5,000,000$ ללא תקרה 5,000,000$
הטסה רפואית לישראל והטסת גופה חס וחלילה 5,000,000$ 5,000,000$ 5,000,000$ ללא תקרה 5,000,000$
הוצאות רפואיות בחו”ל שלא בעת אשפוז לדוגמא רופא בדיקות אבחון 5,000,000$ 5,000,000$ 5,000,000$ ללא תקרה 5,000,000$
ביטול השתתפות עצמית לארוע רפואי בקרוב
תרופות עד 1,500$ נרכשו בחו”ל בחו”ל   (25) 5,000,000$ עד 500$ ללא תקרה עד 10,000$
רפואת חירום בשיניים  (25)400$  (50)600$ עד 1000$ (0) ללא תקרה עד 1500$
פיזיוטרפיה בחו”ל כתוצאה מתאונה עד 3,000$ – 500$ לטיפול ועד 6 טיפולים (25) רק כתוצאה מתאונה והמשך ישיר עד  5,000,000$ – ורק לחו”ל לא מכוסה לא מכוסה לא מכוסה
המשך טיפול בישראל בעקבות תאונה   (?)10,000$ ועד 120 ימים לא מכוסה לא מכוסה עד 5,000$ הוצאות רפואיות עד 3 חודשים מיום החזרה (0) לא מכוסה
שהות בחו”ל מעבר לתקופת הביטוח במקרה של תביעה רפואית שאיננה מאפשרת חזרה לישראל והכל כפוף לתנאים הכללים שינוי כרטיס טיסה לישראל עד 1000$לינה עד 150$ שינוי כרטיס טיסה לישראל עד 1500$ למבוטח ולמלווהלינה עד 100$ שינוי כרטיס טיסה לישראל עד 1500$ ועד 1,000$ למלווהלינה עד 100$ ועד 15 לילות (50)יינתן כיסוי עד 1000$ לכל תקופת הביטוח לטיפול במצב כרוני של המבוטח – לטובת ביקור רופא ורכישת תרופות מרשם שינוי כרטיס טיסה לישראל עד 3000$ למבוטח ו/או מלווהלינה עד 100$ שינוי כרטיס טיסה לישראל עד 1500$ למבוטח ולמלווהלינה עד 150$ ועד 2500$
הטסת מלווה לחו”ל במקרה של אשפוז במקרה של אשפוז מעל 3 ימים בחו”ל או סכנת מוות : עד 2,500$ כולל הוצאות נסיעה, לינה וטיסה במחלקת תיירים. במקרה של אשפוז מעל 3 ימים בחו”ל או סכנת מוות : עד 2,000$ כולל הוצאות נסיעה, לינה וטיסה במחלקת תיירים.ובנוסף עד 100$ עבור הוצאת שהייה  ללא מגבלת ימים (עד לסיום האשפוז) במקרה של אשפוז מעל 3 ימים בחו”ל או סכנת מוות : עד 2,000$ כולל הוצאות נסיעה בתחב”צ, לינה וטיסה במחלקת תיירים, מתוכם עד 100$ ללילה עבור מלון ועד לתקרה של 1000$  עבור לינה במקרה של אשפוז מעל 3 ימים בחו”ל או סכנת מוות : עד 2,000$ כולל הוצאות נסיעה וטיסה במחלקת תייריםנסיעה משדה התעופה לבית החולים וחזרה – פעם אחת בלבד ובתחב”צ – עד 150$ובנוסף 100$ עבור הוצאות לינה ועד 2,000$ במקרה של אשפוז מעל 48 שעות בחו”ל או סכנת מוות : עד 1,500$ כולל הוצאות נסיעה, לינה נסיעה בתחב”צ וטיסה במחלקת תיירים
הריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו”ל טיפול חירום בעת אשפוז או שלא בעת אשפוז אשר מכוסה במסגרת הפוליסה מכוסה עד לסכום של 5,000,000$ טיפול חירום בעת אשפוז או שלא בעת אשפוז אשר מכוסה במסגרת הפוליסה מכוסה עד לסכום של 5,000,000$ טיפול בהריון עד שבוע 12 1000$ – במקרה של חירום בלבד ורק אם המקרה מוגדר ככרוני טיפול חירום בעת אשפוז או שלא בעת אשפוז אשר מכוסה במסגרת הפוליסה מכוסה ללא תקרה טיפול חירום בעת אשפוז או שלא בעת אשפוז אשר מכוסה במסגרת הפוליסה מכוסה עד לסכום של 5,000,000$
הטסת גופה 5,000,000$ 5,000,000$ 5,000,000$ ללא תקרה 5,000,000$

עוד מאמרים שעשויים לעניין אותך:

10 סיבות למה לקנות ביטוח לימודים בחו”ל בחברה ישראלית ולא בחברה מקומית או דרך האוניברסיטה בין אם אתם מתכננים לימודים בחו”ל בתשלום או לימודים
בניין משרדים עם שילוט

שנהיה בקשר?

Let's Get Creative.