Elementor #3015

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
כיסוי     הראל כלל פספורט קארד (חברה מבטחת דיוייד שילד) פניקס מגדל
ביטוח רפואי : כיסוי כולל לפוליסה  – במקרה בה בחר המבוטח להסיר את הכיסוי : 1. חיפוש איתור וחילוץ 2. צד ג’ (צד שלישי) הוצאות בבית חולים : אשפוז, בדיקות צילומי רנטגן, תרופות, רופא מנתח, טיפול נמרץ פינוי אווירי ימי ויבשתי הוצאות שלא בעת אשפוז : טיפול רופא, בדיקות אבחון, בדיקות הדמיה ועד ל 5,000,000$ והכל בכפוף לתנאים הכללים ולגבולות האחריות המופיעות בפוליסה הוצאות בבית חולים : אשפוז, בדיקות צילומי רנטגן, תרופות, רופא מנתח, טיפול נמרץ פינוי אווירי ימי ויבשתי הוצאות שלא בעת אשפוז : טיפול רופא, בדיקות אבחון, בדיקות הדמיה ועד ל 5,000,000$ והכל בכפוף לתנאים הכללים ולגבולות האחריות המופיעות בפוליסה הוצאות בבית חולים : אשפוז, בדיקות צילומי רנטגן, תרופות, רופא מנתח, טיפול נמרץ פינוי אווירי ימי ויבשתי הוצאות שלא בעת אשפוז : טיפול רופא, בדיקות אבחון, בדיקות הדמיה ועד ל 5,000,000$ והכל בכפוף לתנאים הכללים ולגבולות האחריות המופיעות בפוליסה הוצאות בבית חולים : אשפוז, בדיקות צילומי רנטגן, תרופות, רופא מנתח, טיפול נמרץ פינוי אווירי ימי ויבשתי הוצאות שלא בעת אשפוז : טיפול רופא, בדיקות אבחון, בדיקות הדמיה ועד ל 5,000,000$ והכל בכפוף לתנאים הכללים ולגבולות האחריות המופיעות בפוליסה הוצאות בבית חולים : אשפוז, בדיקות צילומי רנטגן, תרופות, רופא מנתח, טיפול נמרץ פינוי אווירי ימי ויבשתי הוצאות שלא בעת אשפוז : טיפול רופא, בדיקות אבחון, בדיקות הדמיה ועד ל 5,000,000$ והכל בכפוף לתנאים הכללים ולגבולות האחריות המופיעות בפוליסה
גבול אחריות 5,000,000$ 5,000,000$ 5,000,000$ ללא תקרה 5,000,000$
פינוי יבשתי ימי ויבשתי 5,000,000$ 5,000,000$ 5,000,000$ ללא תקרה 5,000,000$
הטסה רפואית לישראל והטסת גופה חס וחלילה 5,000,000$ 5,000,000$ 5,000,000$ ללא תקרה 5,000,000$
הוצאות רפואיות בחו”ל שלא בעת אשפוז לדוגמא רופא בדיקות אבחון 5,000,000$ 5,000,000$ 5,000,000$ ללא תקרה 5,000,000$
ביטול השתתפות עצמית לארוע רפואי בקרוב
תרופות עד 1,500$ נרכשו בחו”ל בחו”ל   (25) 5,000,000$ עד 500$ ללא תקרה עד 10,000$
רפואת חירום בשיניים  (25)400$  (50)600$ עד 1000$ (0) ללא תקרה עד 1500$
פיזיוטרפיה בחו”ל כתוצאה מתאונה עד 3,000$ – 500$ לטיפול ועד 6 טיפולים (25) רק כתוצאה מתאונה והמשך ישיר עד  5,000,000$ – ורק לחו”ל לא מכוסה לא מכוסה לא מכוסה
המשך טיפול בישראל בעקבות תאונה   (?)10,000$ ועד 120 ימים לא מכוסה לא מכוסה עד 5,000$ הוצאות רפואיות עד 3 חודשים מיום החזרה (0) לא מכוסה
שהות בחו”ל מעבר לתקופת הביטוח במקרה של תביעה רפואית שאיננה מאפשרת חזרה לישראל והכל כפוף לתנאים הכללים שינוי כרטיס טיסה לישראל עד 1000$לינה עד 150$ שינוי כרטיס טיסה לישראל עד 1500$ למבוטח ולמלווהלינה עד 100$ שינוי כרטיס טיסה לישראל עד 1500$ ועד 1,000$ למלווהלינה עד 100$ ועד 15 לילות (50)יינתן כיסוי עד 1000$ לכל תקופת הביטוח לטיפול במצב כרוני של המבוטח – לטובת ביקור רופא ורכישת תרופות מרשם שינוי כרטיס טיסה לישראל עד 3000$ למבוטח ו/או מלווהלינה עד 100$ שינוי כרטיס טיסה לישראל עד 1500$ למבוטח ולמלווהלינה עד 150$ ועד 2500$
הטסת מלווה לחו”ל במקרה של אשפוז במקרה של אשפוז מעל 3 ימים בחו”ל או סכנת מוות : עד 2,500$ כולל הוצאות נסיעה, לינה וטיסה במחלקת תיירים. במקרה של אשפוז מעל 3 ימים בחו”ל או סכנת מוות : עד 2,000$ כולל הוצאות נסיעה, לינה וטיסה במחלקת תיירים.ובנוסף עד 100$ עבור הוצאת שהייה  ללא מגבלת ימים (עד לסיום האשפוז) במקרה של אשפוז מעל 3 ימים בחו”ל או סכנת מוות : עד 2,000$ כולל הוצאות נסיעה בתחב”צ, לינה וטיסה במחלקת תיירים, מתוכם עד 100$ ללילה עבור מלון ועד לתקרה של 1000$  עבור לינה במקרה של אשפוז מעל 3 ימים בחו”ל או סכנת מוות : עד 2,000$ כולל הוצאות נסיעה וטיסה במחלקת תייריםנסיעה משדה התעופה לבית החולים וחזרה – פעם אחת בלבד ובתחב”צ – עד 150$ובנוסף 100$ עבור הוצאות לינה ועד 2,000$ במקרה של אשפוז מעל 48 שעות בחו”ל או סכנת מוות : עד 1,500$ כולל הוצאות נסיעה, לינה נסיעה בתחב”צ וטיסה במחלקת תיירים
הריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו”ל טיפול חירום בעת אשפוז או שלא בעת אשפוז אשר מכוסה במסגרת הפוליסה מכוסה עד לסכום של 5,000,000$ טיפול חירום בעת אשפוז או שלא בעת אשפוז אשר מכוסה במסגרת הפוליסה מכוסה עד לסכום של 5,000,000$ טיפול בהריון עד שבוע 12 1000$ – במקרה של חירום בלבד ורק אם המקרה מוגדר ככרוני טיפול חירום בעת אשפוז או שלא בעת אשפוז אשר מכוסה במסגרת הפוליסה מכוסה ללא תקרה טיפול חירום בעת אשפוז או שלא בעת אשפוז אשר מכוסה במסגרת הפוליסה מכוסה עד לסכום של 5,000,000$
הטסת גופה 5,000,000$ 5,000,000$ 5,000,000$ ללא תקרה 5,000,000$

ביטוח לסטודנטים

ביטוח סטודנטים הוא מוצר הדגל של נחלים, עוד מראשית שנות האלפיים, בנינו מוצר ייעודי לסטודנטים ישראלים הלומדים בחו”ל וזאת כתוצאה מצורך שעלה בשטח.

החלטנו לבנות מוצר שיהיה מותאם אישית, הן בצד הכלכלי והן בצד הכיסויים המיוחדים שסטודנטים צריכים לשהות ארוכה מעבר לים.

ביטוח לנוודים דיגיטליים

לנחלים יש מגוון מוצרים ייעודיים לנוודים דיגיטליים כולל אפשרות רכישה מחו”ל, אפשרות לרכישה לתקופות ארוכות

בפוליסה שלנו מתייחסת לרפואה פרטית ועם סכומי ביטוח גבוהים מאד כדי שיתאים לכל המדינות בה אתם מנוודים.
הביטוח שלנו יעניק לכם שקט וביטחון מלא.

ביטוח לתרמילאים

כאשר יוצאים לטיול ארוך חשוב לתכנן את הצד הביטוחי כדי שיתאים לכם לכל אורך הטיול הדינאמי עם דגש עם נושא של הרחבות רלוונטיות וגמישות שתתאים לשינויים הצפויים והלא צפויים שלכם לאורך המסע

ביטוח נחלים לתרמילאים הוא ביטוח המכסה אתכם ב166 מדינות ברחבי העולם כולל מגוון כיסויים ביטוחים שיעניקו לכם שקט נפשי.

ביטוח למשפחות

ביטוח נחלים מספק פתרונות ביטוח למשפחות המעוניינות לטייל ברחבי העולם עם מגוון חלופות – כולל כיסוי ביטוחי ייחודי לתקופות ארוכות וכולל אפשרות לרכישה למי ששוהה כבר פיזית בחו”ל.

מטרת הכיסוי היא להעניק לכם שקט נפשי כדי שתוכלו ליהנות מהטיול ולדעת שיש מי שדואג לכם במקרה חירום חלילה.

נחלים לגיל השלישי

ביטוח נחלים לגיל השלישי מספקת פתרונות ביטוח ל-166 מדינות ברחבי העולם, חשיבות הביטוח בכל גיל הינה קריטית, אולם בגילאים מתקדמים יותר הכיסוי הביטוחי הנרכש הופך להיות המרכיב המשמעותי ביותר כבר בעת הרכישה

 

ביטוח רילוקיישן

אנו מספקים פתרונות ביטוח לרילוקיישן לרחבי העולם, בין אם אתם יחידים, זוג או משפחה, תוכניות הביטוח שלנו מעניקות כיסוי רפואי נרחב לרבות ביקורים אצל רופא, בדיקות שגרה, טיפולי מניעה, כיסוי להריון, התפתחות ילדים ונוער,  אשפוזים, ניתוחים השתלות והכל – ברפואה פרטית

עוד מאמרים שעשויים לעניין אותך:

10 סיבות למה לקנות ביטוח לימודים בחו”ל בחברה ישראלית ולא בחברה מקומית או דרך האוניברסיטה בין אם אתם מתכננים לימודים בחו”ל בתשלום או לימודים
בניין משרדים עם שילוט

שנהיה בקשר?

Let's Get Creative.